Misyon & Vizyon

Dış İlişkiler Birimi'nin misyonu; Evrensel nitelikte; bilgi ve teknolojiyi kullanan ve üreten, bilgi ve iletişim teknolojilerini; eğitim ortamlarında kullanan, uluslararası bilim ve eğitim standartlarında bir eğitim vererek çağdaş kültür oluşturan, öğrenmeyi ve takım çalışmasını öğreten, öğretim elemanı ve öğrenci etkileşimini sağlayan; araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bir üniversite olarak; öz değerlerine saygılı, akılcı, sorgulayan, düşünen, üreten, insana ve ülkeye duyarlı, çevreye duyarlı, sosyal, aydın ve girişimci bireyler yetiştirmektir.


Birimimizin vizyonu ise; evrensel düzeyde örgün ve çok ortamlı eğitim, öğretim ve araştırmalarla; bilgi üretmek, bilgiyi paylaşmak ve kullanmak suretiyle; çevre, ülke ve dünya insanının yaşam gönencini ve kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunan bir üniversite olmaktır.